מסביב למדורה הינה תוכנית רדיו ברדיו הקול שלנו בהפקתה והנחייתה של חדווה שאלתיאל מטפלת גוף נפש רוח .