אין המידע הניתן באתר או הייעוץ הניתן על ידי חדווה שאלתיאל מחליפים ייעוץ ואבחון על ידי רופא, PHD או פסיכיאטר.PHD

השימוש בתכני האתר הם על דעתו של הקורא בלבד

כמו כן כל התכנים באתר נכתבו על ידי חדווה שאלתיאל. אין להעתיק, לצלם, להוריד או להשתמש בתכנים מעבר לקריאה בהם באתר

כל הזכויות יוצרים שייכים לבעלת האתר חדווה שאלתיאל