13 Jan
13Jan

מהי אישיות סכיזואידית? המילה סכיזואיד מציינת את הפיצול בנפשו של האדם בעל המבנה הסכיזואידי.הפיצול הוא בין עולמו החיצוני ועולמו הפנימי, כאשר ההעדפה היא להתכנסות בעולם הפנימי. הפרעת אישיות סכיזואידית היא הפרעת אישיות הקשורה ביחסים חברתיים שבין הסובל לבין החברה. בעל הפרעת אישיות סכיזואידית ימנע מקשירת קשרים רגשיים עמוקים עם הסביבה ויעדיף להתכנס בעולמו הפנימי. הרצון להיות חלק מחברה הוא רצון טבעי ואנושי. הסובלים מהפרעת אישיות סכיזואידית נמנעים מיצירת קשר אישי ומעדיפים יחסי פרישות והתבודדות על פני חיים בחברה. הקשר היחידי של בעלי הפרעת אישיות סכיזואידית היא קשרים משפחתיים. ישנו הסכיזואיד הסמוי, עליו אכתוב במאמר הבא, שהוא נראה כאילו יש לו עניין חברתי בנוסף לקשריו המשפחתיים , אבל גם אם הוא חלק מקבוצה ,הקשר נשאר שטחי ואינו מייצר קשר אינטימי עמוק. בניגוד לאוטיזם, לסובלים מהפרעה זו אין בעיה בהבנה ופרשנות של סיטואציות חברתיות  .יש להם קושי רב באמפתיה. הם מרוכזים באני שלהם בלבד ,אלא אם מדובר בבני משפחה שהם סוג של "שלוחה" שלהם. גורמים להפרעה הגורם המשמעותי ביותר שגורם קשר בקשר שלו כתינוק עם הוריו, או הדמויות המטפלות.כאשר הסכיזואיד כתינוק חווה חווית דחיה הוא עשוי לפתח ריחוק וניתוק ולהמנע מיצירת קשר בעתיד. כתוצאה מכך, נוצרת באדם זה פיצול רגשי. יש בו 2 דמויות. אחת מחוברת לרגש ואחת מנותקת מהרגש. ההבדל בין הפרעת אישיות סכיזואידית לסכיזופרן היא שהוא לגמרי בשליטה ובמודעות במעבר בין 2 הדמויות לעומת הסכיזופרן שאינו נמצא בשליטה ומודעות. כך אפשר לרגע אחד להרגיש את הדמות האחת כאדם רגיש, אמפתי מקסים של ממש ,אוהב ומחובר וברגע אחר אדם ללא כל אמפתיה לאחר,פועל מהראש בלבד בלי שום חיבור לרגשות ואפילו עלול להחשב כאכזרי שלא אכפת לו מזה שהאדם שמולו נפגע ממנו וככזה  שפועל מאינטרסים בלבד. לאחר שהוא חוזר להתחבר לרגש, אין לו שום הבנה, רגישות ומודעות כמה פגע באדם שמולו שחווה אותו כחסר אמפתיה אכזרי ואינטרסנטי. רשימת הסימפטומים של הפרעת אישיות סכיזואידית: -היעדר צורך והנאה מיחסים בין אישים קרובים, חוץ מאשר במשפחה וגם אז הוא נטול אינטימיות ושיתוף רגשי. -בחירה בפעילויות אינדיבידואליות שמאפשרות בידוד. -אוהב לשמור על סודיות ודיסקרטיות. לא חושף את עצמו , את רגשותיו בפני אחרים. -מצטיירים כאדישים על אף שיש להם עולם עשיר. -היעדר חברים קרובים או כאלה שמתבססים על יחסי אמון. -היעדר תחביבים. -נטיה להתכנסות פנימית וחוסר רגישות לנורמות חברתיות. כל הנושא הרגשי נשאר חסוי וחסום.יכול להיות לו עולם אישי עשיר עם עומק.הוא מאוד חושש להחשף. -קושי לבטא רגשות מול אנשים אחרים כולל כעס ועצבות. -הפגנת קרירות רגשית, ניתוק או ביטוי רגשי קהה ושטוח. "אדם בתוך עצמו הוא גר".רבים מבעלי הפרעת אישיות סכיזואידית חיים בבדידות חברתית. הקשרים היחידים שלהם הם עם בני משפחה.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.